onsdag 3. januar 2018

Skjåkkalender og Kvelds-seto 2018


Godt nyttår!
Skjåk Historielag vil sende ein takk til alle som støtta oss ved å kjøpe Skjåkkalenderen og Kvelds-seto. Vi set og pris på alle som viser interesse ved å koma med bilete og anna arkivmateriale.

Alle våre trykte produkt kan du få kjøpt på Akantus på Skjåk Kjøpesenter. Eldre utgåver av Skjåkkalender og Kvelds-seto kan du få kjøpt hjå oss på Lokalsamlinga ved Skjåk folkebibliotek.tirsdag 28. mars 2017

No kan du bestille bilete

Informasjon om biletsamlinga vår

Vi takkar for den store interessa personar frå nær og fjern viser biletsamlinga vår på Digitaltmuseum. Det kjem til uttrykk ved tingingar og korrigeringar. 

Vi får og namna personar og hendingar som tidlegare var ukjende for oss. Vi har no kome så langt at vi må ta betaling for arbeidet med skanning og overføring av bilete til tingarane. Prisen på kvart objekt set vi til 50 kroner. Ved tinging av fleire bilete vert det pris etter avtale på førehand.

Søketips finn du her:


Skjåk: Paktarfamilien på prestgarden i 1915. Skjåk historielag
Skjåk: Paktarfamilien på prestgarden i 1915


mandag 27. mars 2017

Årsmøte i Skjåk Historielag


Stad: Gjeilo skule
Tid: Sundag 2. april kl 19.30

Sakliste
1. Vanlege årsmøtesaker
2. Flytting av Fel-Jakupstugu
3. Underhaldning: Terje Garcia de Presno vil prate om Aura kraftverk
og tankar om vern

Servering - velkomen

fredag 10. februar 2017

Digitalt Museum - her finn du gamle bilete frå Skjåk


Arbeidet med å få lagt ut fleire bilete på Digitaltmuseum er no i gang att. Vi vil gjere merksam på at bilete med mange menneske er numrerte med tal frå ein og oppover. Desse er ikkje enkle å finne på biletet utan vidare.

Vi arbeider no med å få lagt inn ein kopi av biletet med nummer på den enkelte person slik at det vert mogleg å identifisert personane ut i frå namnelistene. Vi ber om forståing for at dette tek litt tid, men det vil koma etter kvart. Det er og enkelte bilete der det er vist til andre bilete av same person eller motiv. I mange høve er desse ikkje lagt inn enno, men dei vil koma i tur og orden.

Her er eit bilete som blir å finne på Digitalt Museum:

Skjåk 1926: Framhaldskulen skal ut på tur
Søketips Digitalt Museum
  • Gå til nettsida til Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.no/
  • Bruk søkefeltet øvst til venstre
  • Skriv OANS i søkefeltet og du vil få treff på alle bilete som lokalarkivet i Skjåk har lagt inn.(OANS står for Opplandsarkivet norddalsarkivet Skjåk)
  • Bak søkeboksen finn du utvida søk. Ved å bruke dette alternativet kan du søke på emneord, fritekst, fotograf mm
  • I feltet fritekst kan du søke etter personar som er avbilda på  bileta. Emneord kan vere så mykje, men bruk helst fleirtalsforma av søkeordet, t.d. setrar i staden for seter, gardar i staden for gard. Alternativt kan du om du er usikker skrive t.d. gard*.
  • Dersom du berre vil søke etter bilete i Stakstonsamlinga kan du skrive inn Kristian Stakston under fotograf i utvida søk samt fyll ut andre søkefelt. Det er berre å  prøve seg fram.